Αρχική Νομοθεσία
Άρθρα Νομοθεσίας
Οδηγός για την ισότητα των φύλων στον τομέα της εργασίας και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού Εκτύπωση

Το κείμενο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο κοινοτικό πρόγραμμα Equal Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο οποίο είχαμε συμμετάσχει .Ο Οδηγός αυτός με τίτλο: Νομοθετικός Οδηγός για την ισότητα των φύλων στον τομέα της εργασίας και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, που εκδόθηκε τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή  και έγινε δεκτός με ευμενή σχόλια δημοσιεύεται εδώ μετά πρόταση πολλών μελών της Ένωσης για δική τους ενημέρωση.

Νομοθετικός Οδηγός για Εργαζόμενες στον Τομέα του Τουρισμού

 
Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις Εκτύπωση

ν. 3500 - 2006 - Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

 
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Εκτύπωση

ν.3488-2006-ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία

 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης Εκτύπωση

π.δ. 131 - 2006 - εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003-86-ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

 
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Εκτύπωση

ν. 3454 - 2006 - ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά

 
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση Εκτύπωση

ν. 3386 - 2005 - αρθ. 53 - 57 - οικογενειακή επανένωση

 
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για οικογενειακή συνένωση Εκτύπωση

ν. 2910-2001 - άρθ. 28 - οικογενειακή συνένωση