Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις
Ανακοινώσεις
Εθελοντισμός Εκτύπωση

Για τη συμμετοχή της Γ.Γ. Σίτσας Σφανδού -Κιμινού σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή μας ζητήθηκε η άποψη της Ένωσης για τον εθελοντισμό. Με τη σκέψη ότι το θέμα έχει γενικότερο ενδιαφέρον δημοσιεύουμε το πιο κάτω κείμενο:Εθελοντισμός γενικά είναι η εκούσια οργανωμένη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για έννοια η οποία έχει τεράστιο εύρος. Σημαντικό για την ερμηνεία της, ειδικότερα, είναι να προσδιορίσει κανείς την έννοια της προσφοράς και από ποιόν και για ποιό σκοπό χρησιμοποιείται η προσφορά αυτή. Σημαντικό είναι, επίσης, να προσδιοριστεί αν η εθελοντική προσφορά πραγματοποιείται στα πλαίσια κάποιας διεκδίκησης απέναντι στην πολιτεία εν ονόματι του κοινωνικού συνόλου ή μιάς συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων ή αν γίνεται στα πλαίσια της συμπαράστασης προς το κοινωνικό σύνολο καλύπτοντας τα ηθελημένα ή ακούσια κενά της κοινωνικής πρόνοιας ή ακόμη αν η προσφορά αυτή γίνεται για γενικότερες ανθρωπιστικές ιδέες.

Βέβαια δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έννοια του εθελοντισμού η σκόπιμη χρησιμοποίηση ατόμων από το κράτος ή ορισμένους φορείς για έργα ή υπηρεσίες, που πρέπει, κανονικά, να αποτελούν κάποια από τα σημαντικά καθήκοντα των ίδιων. Η μορφή αυτή του εθελοντισμού αποφέρει απλώς έμμεσα ή άμεσα σημαντικά κέρδη στους φορείς που παγιδεύουν τους εθελοντές, αφού με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται στις περισσότερες περιπτώσεις η χρησιμοποίηση αμειβόμενου και ασφαλισμένου εργατικού δυναμικού.