Αρχική Νομολογία Διατροφή
Διατροφή Εκτύπωση

Α.Π.166/2004,Τμ.Γ.,ΕΔ 45.1045.Επιδίκαση οικογενειακής στέγης στον επιζώντα σύζυγο
Α.Π.272/2004 ,Τμ. Ζ, ΕΔ 46.419 Διατροφή συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου. Μέτρο διατροφής
Α.Π.3/2004,ΕΔ 45.385.Διατροφή συζύγου και τέκνων από τον ακύρως εργαζόμενο αλλοδαπό σύζυγο
Α.Π.217/2003,Τμ.Α.ΕΔ 45.419.Διατροφή στον ανιόντα από κατιόντα πέραν της μερίδος του.
Α.Π.8716/2004,Τμ.Ζ.ΕΔ 45.1464 Διατροφή συζύγου, απρόσοδη περιουσία υπόχρεου, υποχρέωση κληρονόμων υπόχρεου
Α.Π.868/2004,Τμ.Ζ.,ΕΔ 45.1620,Διατροφή συζύγου ,πότε υπάρχει απορία του δικαιούχου διατροφής, ένσταση ηλικίας δικαιούχου
Εισήγηση Σίτσας Σφανδού Κιμινού Γ.Γεν. ΕΕΝ Εξασφάλιση της καταβολής της επιδικασθείσας διατροφής
Εφ.Αθ.1723/2003 ΕΔ 45.848 Διατροφή συζύγου, ακόμη και αν ο δικαιούχος σύζυγος έχει περιουσία την οποία μπορεί να ρευστοποιήσει
Εφ.Αθ.5956/2003.ΕΔ 45.519 Διατροφή συζύγων μετά το διαζύγιο. Διατροφή για το παρελθόν
Εφ.Πειρ.951/ 2004,ΕΔ 46.199 Διατροφή συζύγου. Δεδικασμένο ως προς την εύλογη αιτία διάσπασης της έγγαμης σχέσης