Αρχική Νομολογία Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή Εκτύπωση

Digesta 2005.120 άρθρο Γ.  Κουμάντου Το Οικογενειακό Δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης,
Α.Π.14/2004,ΝοΒ 53.52,ΕΔ 45.1314 Συναίνεση σε ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση στο πλαίσιο συμβίωσης χωρίς γάμο .
Α.Π.14/2004, ΝοΒ 53.52,ΕΔ 45,1314,Αναγνώριση πατρότητας, ελεύθερη συμβίωση, τεχνητή γονιμοποίηση
Αρμενόπουλος 2004.977 άρθρο Καλ.Παντελίδου Ζητήματα του νέου θεσμού της παρένθετης μητρότητας,
Αρμενόπουλος 2004.1233,άρθρο Μαριάνου Καράση Η κρίση του Οικογενειακού Δικαίου μετά τον Ν.3089.2002 Για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
Αρμενόπουλος 2005.669,άρθρο Ε.Κουνουγέρη Μανωλεδάκη Για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Αρμενόπουλος 2005.829,άρθρο Μαριάνου Καράση Το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Ν.3089/2002,Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή