Σκοποί της Ένωσης Εκτύπωση
 1. Η πραγματοποίηση μελετών στον τομέα του Δικαίου και η προώθηση μελετών συγκριτικού Δικαίου
 2. H μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την κοινωνική και επαγγελματική θέση της γυναίκας και η κατάργηση κάθε διάκρισης σε βάρος της
 3. H μελέτη των προβλημάτων που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και η διαφώτιση των γυναικών σχετικά με τα προβλήματα αυτά
 4. Η επιδίωξη να γίνουν νόμοι του κράτους, διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τη γυναίκα σαν εργαζόμενη και σαν μητέρα
 5. Η προσπάθεια για την προάσπιση της δημοκρατίας και τη διατήρηση της ειρήνης

 

Σκοπός της Ιστοσελίδας μας

 1. Η επικοινωνία με τα μέλη μας σε ολόκληρη την Ελλάδα και η ενημέρωσή τους, τόσο για τη δράση μας, όσο και για θέματα που τα ενδιαφέρουν,
  - η άμεση επαφή μας με αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού για θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
  - η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενης/ου για τη δράση της Ένωσης και τους σκοπούς της
 2. Η ανάπτυξη του προβληματισμού των μελών μας για διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως το επάγγελμά τους, όσο και για θέματα νομοθεσίας, νομολογίας, κ.λ.π. , που θεωρούν ότι έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς της Ένωσης.
 3. Η ενημέρωση για έργα [βιβλία, εκθέσεις ζωγραφικής κ.λ.π.] μελών μας ή άλλες σημαντικές τους δραστηριότητες συμβάλλοντας έτσι στην προβολή τους, αλλά και στην επικοινωνία των μελών μεταξύ τους.

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον σχόλια η ερωτήσεις σχετικά με τη σελίδα αυτή, όχι μόνο από τα μέλη μας αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο

Μέσα από τη σελίδα μας μπορείτε αν θέλετε να ανακοινώνετε κάθε επιστημονική ή καλλιτεχνική σας δραστηριότητα ή ότι θεωρείτε ότι θα έχει γενικότερο ενδιαφέρον.

Περιμένουμε επίσης τις προτάσεις σας για το περιεχόμενο της σελίδας, καθώς και προτάσεις σχετικές με τους σκοπούς και τη δράση της Ένωσης.