Ένωση Ελληνίδων Νομικών
Διεύθυνση:
Ακαδημίας 60
Αθήνα
Αττική
106-79
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2107784790
Fax: Fax 2103612253