Αρχική Σελίδα
Ιστορικό Εκτύπωση

Η Ένωση Ελληνίδων Νομικών ( Ε.Ε.Ν.) είναι σωματείο-μη κυβερνητική οργάνωση- με μέλη της γυναίκες νομικούς.  Σκοπός της ΕΕΝ   είναι η κατάργηση κάθε διάκρισης της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα η ισότητα των φύλων στην οικογένεια και στην εργασία, καθώς και η προσπάθεια  να διεκδικεί λύσεις σχετικά με διάφορα  θέματα  που αφορούν το επάγγελμα των μελών της.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Νομικών Επαγγελμάτων και του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών.